MENU

TRÁNG MIỆNG

 • Sữa chua mít
  Sữa chua mít
 • Sữa chua nếp cẩm
  Sữa chua nếp cẩm
 • Sữa chua xoài
  Sữa chua xoài
 • Parfait
  Parfait
 • Bánh mì kem
  Bánh mì kem
 • Chè thập cẩm
  Chè thập cẩm
 • Pudding
  Pudding
 • Cà phê kem
  Cà phê kem