Cửa hàng BMXC

Hê thống các cửa hàng Bánh Mì Xin Chào trên toàn Nhật Bản

Khám phá 6 cửa hàng của chúng tôi ở Tokyo

Cửa hàng Bánh Mì Xin Chào Takadanobaba

Bánh Mì Xin Chào Takadanobaba

Cửa hàng Bánh Mì Xin Chào Asakusa

Bánh Mì Xin Chào Asakusa

nihonbashi2

Bánh Mì Xin Chào Nihonbashi

Processed with VSCO with kp3 preset

Bánh Mì Xin Chào Ikebukuro

Processed with VSCO with l3 preset

Bánh Mì Xin Chào Kamata

nakano

Bánh Mì Xin Chào Nakano

Khu vực Osaka

Processed with VSCO with g3 preset

Bánh Mì Xin Chào Shinsaibashi

Khu vực Aichi

Processed with VSCO with l3 preset

Bánh Mì Xin Chào Nagoya

Khu vực Chiba

BMXC MATSUDO

Bánh Mì Xin Chào Matsudo

Khu vực Saitama

BMXC WARABI

Bánh Mì Xin Chào Warabi

Khu vực Hyōgo

Cửa hàng BMXC KOBE

Bánh Mì Xin Chào Shinkaichi

BMXC_SANNOMIYA

Bánh Mì Xin Chào Sannomiya

BMXC_HIMEJI

Bánh Mì Xin Chào Himeji

Xe bán hàng lưu động