Cửa hàng BMXC

Hê thống các cửa hàng Bánh Mì Xin Chào trên toàn Nhật Bản

Khám phá 6 cửa hàng của chúng tôi ở Tokyo

Cửa hàng Bánh Mì Xin Chào Asakusa

Bánh Mì Xin Chào Asakusa

Processed with VSCO with kp3 preset

Bánh Mì Xin Chào Ikebukuro

bmxc_kitaikebukuro_04

Bánh Mì Xin Chào Kita Ikebukuro

Khu vực Osaka

Khu vực Aichi

Khu vực Chiba

BMXC MATSUDO

Bánh Mì Xin Chào Matsudo

Khu vực Gunma

bmxc_ota_06

Bánh Mì Xin Chào Aeon Mall Ota

Khu vực Saitama

Khu vực Hyōgo

Xe bán hàng lưu động (3 Chiếc)