Cửa hàng BMXC

Hê thống các cửa hàng Bánh Mì Xin Chào trên toàn Nhật Bản

Khám phá 6 cửa hàng của chúng tôi ở Tokyo

Cửa hàng Bánh Mì Xin Chào Asakusa

Bánh Mì Xin Chào Asakusa

Processed with VSCO with kp3 preset

Bánh Mì Xin Chào Ikebukuro

Khu vực Osaka

Khu vực Aichi

Khu vực Chiba

BMXC MATSUDO

Bánh Mì Xin Chào Matsudo

Khu vực Saitama

Khu vực Hyōgo

Xe bán hàng lưu động