MENU BMXC

Các món tráng miệng

Sữa chua mít

Sữa chua nếp cẩm

Sữa chua xoài

Cà phê kem

Parfait

Bánh mì kem

Chè thập cẩm

Pudding