NEWS

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BÁNH MÌ XIN CHÀO

1. Mang văn hoá ẩm thực, bánh mì Việt Nam phổ biến tại Nhật Bản

2. Tinh thần tuổi trẻ khởi nghiệp

3. Hỗ trợ phát triển cộng đồng