Festival Việt Nam tại Công viên Yoyogi Tokyo 2023: Đánh dấu sự hợp tác truyền thông giữa Vietnam Airline và Bánh Mì Xin Chào